Rabu, 25 Agustus 2010

PUASA SUNNAT

1. PUASA ENAM HARI SYAWWAL

* Abu Ajjub r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda: Siapa yang puasa bulan Ramadhan kemudian diikutinya dengan enam hari syawwal maka bagaikan orang puasa sepanjang masa (HR.Muslim)

2. PUASA SENIN KAMIS

* Abu Qotadah r.a. berkata : Rasulullah saw ditanya tentang puasa hari senen? Jawabnya: Itu hari saya dilahirkan, dan hari saya diutus dan diturunkan Qur'an kepadaku pada hari itu juga. (HR.Muslim)

* Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda: Amal perbuatan itu diperiksa tiap hari senin dan kamis, maka saya suka diperiksa amalku sedang saya puasa. (HR.Attirmidzy)

* Aisyah r.a. berkata: adalah Rasulullah saw memperhatikan puasa senin dan kamis (HR. Attirmidzy)

3. PUASA TIGA HARI PADA TIAP BULAN

*Abu Hurairah r.a. berkata: Junjunganku saw telah berpesan padaku supaya puasa tiap bulan tiga hari, dan sembahyang dua raka'at dluha, dan sembahyang witir sebelum tidur (HR.Muslim)

* Abud-Darda' r.a. berkata: Junjunganku saw telah berpesan padaku tiga macam jangan sampai saya tinggalkan selama hidupku: Puasa tiga hari tiap bulan, sembahyang dluha, dan sembahyang witir sebelum tidur (HR. Muslim)

* Abdullah bin Amru bin Al'Ash r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda: Puasa tiga hari tiap bulan, bagaikan puasa selama hidup (sepanjang masa) (HR. Buchary, Muslim)

* Mu'adzah Al-'Adawiyah r.a. bertanya pada Aisyah: Apakah Rasulullah saw puasa tiga hari tiap bulan? Jawab Aisyah: Benar. Ditanya: Bulan apa saja? Jawab Aisyah: Tidak peduli bulan yang mana saja (HR. Muslim)

* Abu Dzarr r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda: jika kau puasa tiga hari dalam sebulan, maka puasalah pada tanggal 13-14-15 pada bulan itu (HR.Attarmidzy)

* Qotadah bin Milhan r.a. berkata: Adanya Rasulullah saw menyuruh kita puasa hari-hari putih yaitu 13-14-15 tiap bulan (HR.Abu Dawud)

* Ibnu Abbas r.a. berkata: adanya Rassulullah saw tidak pernah berbuka (tidak puasa) pada hari-haari putih, baik ia dalam negeri maupun sedang berpergian (HR. An-Nasa'i)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Afifatul Qona'ah

Afifatul Qona'ah

Mesin Penghasil Uang