Senin, 07 Juni 2010

JATUH CINTA

Tulisan ini, buat para aktivis dakwah atau pun yang lainnya. Jantuh cinta adalah hal yang fitrah, yang diberikan Allah kepada setiap hambanya. Apapun bentuk cinta yang hadir dalam kehidupan kita, itu semua tidak lepas dari koridor cinta kepada Allah semata, maka dengan itu seringlah Jatuh Cinta.
Cinta aktivis dakwah adalah cinta seseorang hamba dengan spektrum yang luas. Ia melihat kehidupan dengan cinta. Setiap hari ketika Allah berikan kesadaran dan memasukkanya kedalam perputaran kehidupan ia menjalani dengan cinta. Apa yang membuat seorang resah dengan penyimpanan kehidupan? Apa yang membuat seorang rela membelanjakan hartanya, meskipun ia sendiri tidak berharta lebih, untuk meringankan beban saudaranya. Semua itu dalam spektrum cinta aktivis dakwah.

Cinta aktivis dakwah adalah cinta yang lahir dari kerja keras, menjaga rasa sayang Allah SWT. Ia membingkai kehidupan dengan frame cinta yang hakiki. Masalah terbesarnya adalah jika Allah murka dengan semua rasa dan amalnya. Kebahagiaan tersebarnya adalah ketika Allah merahmati perasaan dan amalnya. Di dalam frame itulah ia menjalankan pentas kehidupannya. Maka ketika ia jatuh cinta, cinta itu membawanya kepada ketaatan, cinta itu menghantarkannya kepada amalan–amalan yang membuat Allah semakin cinta kepadanya. Ketika ia jatuh cinta, cinta itu membentenginya dari perbuatan ingkar dan menyimpang.

Cinta aktivis dakwah menghantarkannya kepada kehidupan yang berkah dan penuh rahmat. Ia mengijinkan perasaannya tumbuh dan berbunga hanya dalam bingkai ketaatan. Ketika cinta lawan jenis hadir dalam dirinya maka itupun tidak lepas dari komitmen menjaga hak–hak Allah di dalam cinta tersebut. Ia mempersembahkan cinta itu untuk orang yang memberikan jaminan cinta tersebut. Ia selalu yakin, Allah memberikan pendamping yang baik sesuai kualitas kebaikan dirinya.

Cinta aktivis dakwah bukanlah cinta dusta yang berlindung dari pernyataan “Allah tahu niat saya baik” tapi melakukan menyimpanan amal. Bukan cinta yang melenakan dan meresahkan.

Cinta aktivis adalah cinta yang seterang matahari. Ia penuh dengan ketulusan dan bukan sekedar basa–basi. Ia jelas dengan perangkat yang tidak menyimpang statusnya sebagai hamba.
Cintanya bukan sekedar kehangatan, melainkan tanggung jawab. Bukan sekedar romantika dunia, melainkan sendung mulia penduduk langit. Jelas terang, dan tidak ada sedikitpun yang disembunyikan. Cinta aktivis dakwah ada dalam tingkatan ketaatan. Allah sang raja, Rasulullah sang kekasih, perjuangan yang dirindukan, pasangan hidup yang menyejukkan pandangan, serta anak – anak soleh dan solehah sebagai bunga dan buahnya, cinta tulus, cinta murni, cinta hidup dan kehidupan.

Jika kata aktivis dakwah, dan menjaga hak–hak sebagai hamba Allah, maka jatuh cintalah. Semoga Allah memuliakan kita disebabkan cinta itu. Dan aktivis dakwah bukan tembok kokoh yang tidak berperasaan karna aktivis dakwah adalah manusia dengan hati yang lembut, merangkai cinta tiap hari. Dan manusia yang sering jatuh cinta.

BILA KU JATUH CINTA ,

KU INGIN T'BANG CEPAT


HINGGA SYATAN


TAK SANGGUP HINGGAP


1 komentar:

Afifatul Qona'ah

Afifatul Qona'ah

Mesin Penghasil Uang